16 mars 2009

Google Translate!!

Eftersom jag har en del besök på min blogg, därav en del holländare, engelsmän och så vidare, så kan man nu översätta min blogg till andra språk! * Pekar nedåt i högerspalten*
Jag vet att Google Translate översätter lite som den vill, men att läsa på sitt eget språk underlättar en hel del!! :0)
Tack för besöket!!
~*~*~
Since I have some visits to my blog, of which some are Dutch, English, and so on, you can now translate my blog into other languages! * Pointing down in the right-hand column *
I know that Google Translate translates little as it wants, but to read in your own language facilitates a lot! :0) : 0)
Thanks for visiting!!

Inga kommentarer: